Få koll på likviditeten

För att ha en god likviditet i bolaget 2023 bör ni tänka på följande:

  1. Få kontroll på pengaflödet / cash flow: Följ noga cash flow-förloppet för att se till att det finns tillräckligt med kontanter tillgängliga för att betala räkningar och sköta affärsverksamheten.
  2. Minska skulder: Försök att minimera skulderna genom att förhandla om betalningsvillkor med leverantörer och hantera krediter på ett ansvarsfullt sätt.
  3. Förvalta tillgångar effektivt: Säkerställ att tillgångar som inte används omsätts och överväg att sälja de tillgångar som inte längre är nödvändiga. Detta kan vara exempelvis mobiler, datorer och till viss del fordon och maskiner.
  4. Förbättra inkomsterna: Arbeta aktivt för att öka inkomsterna genom att utveckla nya produkter eller tjänster, förbättra marknadsföringen eller säkerställa att priserna på befintliga produkter och tjänster är konkurrenskraftiga och att dessa höjs kontinuerligt i takt med att produkterna förbättras.
  5. Använd långsiktiga finansieringslösningar: Se till att bolaget har tillgång till långsiktiga finansieringslösningar, såsom lån eller investeringar, för att hantera kortsiktiga likviditetsbehov.
  6. Ha koll på ekonomin: Följ noga den ekonomiska utvecklingen för att identifiera potentiella problem och vidta lämpliga åtgärder i god tid.
  7. Skapa en buffert: Se till att det finns en buffert av kontanter som kan användas i händelse av oväntade utgifter eller förändringar i ekonomin.
  8. Håll koll på kundinbetalningar: Betalar kunderna i tid eller är det konstant sena med inbetalningarna? Vi på Södra Afrika anser att en stor faktor till god likviditet är att ha koll på sina kunders inbetalningar. Kontakta kunden och fråga om denna vill motta fakturan på ett annat sätt eller om det krävs andra betalningsvillkor?
  9. Upprätta en likvidetsbudget: En god idé för att undvika problem med kassaflödet är att upprätta en likvidetsbudget. Vet ni inte hur man upprättar en sådan har verksamt.se en bra gratis guide här 

 

Få koll på likviditeten

 

Lämna ett svar