På Södra Afrika idag har vi samlat en grupp av erfarna ekonomer med en passion för att sprida kunskap om ekonomi och affärsfrågor. 

Vi anser att en god förståelse för ekonomi är nyckeln till en hållbar och framgångsrik framtid för både enskilda personer och samhällen som helhet. 

Genom vår blogg arbetar vi hårt för att leverera lättfattlig och relevant information om ekonomi, samt ge användbara råd och tips som hjälper våra läsare att få kontroll över sin ekonomi och uppnå sina mål.